The Bakers' Table | Bakers Table

The Bakers' Table

Talgarth cafe

Mae’r Caffi a’r Popty ym Melin Talgarth a saif ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Un o sawl prosiect oedd y Felin a ymddangosodd yng Nghyfres Deledu ‘Pentref SOS’ y BBC. Daeth grŵp o wirfoddolwyr at ei gilydd i wneud cais am grant o’r Loteri Fawr (£400,000) i adfer hen felin ddŵr i falu blawd ac agor Caffi a Phopty gyda ffwrn goed. Cafodd y broses ei ffilmio fel rhan o’r prosiect. Agorwyd y Caffi, sy’n cael ei rentu o’r Felin, ym mis Gorffennaf 2011, ychydig cyn i’r rhaglen deledu gael ei darlledu.

Y Caffi

Y cwsmeriaid sydd wrth graidd ein busnes. Rydyn ni yma i roi cynnyrch o’r radd flaenaf iddyn nhw, wedi’i wneud ar y safle ac wedi’i weini â chariad a gofal. Rydyn ni eisiau i bobl fynd oddi yma wedi mwynhau eu hamser gyda ni, neu’n hapus gyda beth maen nhw wedi’i brynu ac yn awyddus i ddod yn ôl am ragor. Er mai twristiaeth sy’n gyfrifol am lawer o’n hincwm, mae ein cymuned leol, sy’n dod yn ôl aton ni dro ar ôl tro, yn hanfodol i ni, ac mae croeso i bawb, p’un a ydyn nhw’n prynu mygaid o de am £1 neu ginio i wyth o bobl.

Rydyn ni’n defnyddio cynhwysion lleol lle bo’n bosibl. Safon yw ein prif flaenoriaeth ac os gallwn gael safon y cynnyrch a ddymunwn mor lleol â phosibl – wel, gorau oll. Rydyn ni’n defnyddio cigoedd, caws, menyn, diodydd meddal, saladau a chyffeithiau Cymreig a lleol (yn ogystal â gwneud ein rhai ein hunain).

Ar y safle rydyn ni’n pobi’r holl fara (ar wahân i’r cynnyrch di-glwten), yr holl gacennau a seigiau sawrus e.e. rholiau selsig, pob cawl, cyri, caserol, pate, caws pob, cyffeithiau ‘anarferol’ e.e. jam tomato, jam tsili, briwfwyd cartref, picl ciwcymbr melys, pizzas a phwdinau.

 

 

Ymunwch â’n cylchlythyr

Am y newyddion diweddaraf o Felin Talgarth a’r Bakers' Table, nodwch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost.

captcha 

lle i gael hyd i ni

cysylltu

MELIN TALGARTH
01874 711352
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


THE BAKERS' TABLE
01874 711125
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Back to top