Melin ddŵr wedi’i hadfer sy’n cynhyrchu blawd mâl | Hafan

Mae ein melin ddŵr draddodiadol ar waith unwaith eto – gan felino blawd cyflawn blasus. Mae’r Felin a’i chaffi a phopty’n agored drwy gydol y flwyddyn – dewch i’n gweld ni a gwylio ein rhod ddŵr yn troi.

Wedi’i hadfer yn 2011 fel rhan o raglen deledu Pentref SOS y BBC, menter gymunedol ffyniannus yw Melin Talgarth yng nghanol hen dre Talgarth ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dim ond awr i ffwrdd o Gaerdydd y mae ein melin ddŵr ac mae’n agored chwe diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn – dyma le gwych i dreulio bore neu brynhawn ac mae’r dre lyfrau enwog, Y Gelli Gandryll, ychydig filltiroedd i lawr y lôn yn unig.

Mae rhywbeth i bawb yma – gallwch ymuno â thaith dywysedig gydag un o’n tywyswyr gwirfoddol a chlywed holl stori’r felin ddŵr a sut cafodd ei hadfer. Neu gallwch grwydro o gwmpas yn eich amser eich hun – mae digon i’w weld a’i ddarganfod. Gall plant roi cynnig ar wneud eu blawd mâl eu hunain hyd yn oed gan ddefnyddio ein melin a yrrir â llaw a dysgu o ble mae blawd a bara’n dod.

Rydyn ni’n melino dair neu bedair o weithiau’r wythnos – efallai y byddwch chi’n ein dal wrth ein gwaith, ond mae’r peiriannau’n troi drwy’r adeg ac mae bob amser ddigon o’n blawd mâl hyfryd a’n pecynnau bara cyflawn ar werth.

Os ydych yn gadael digon o amser, gallwch ddechrau neu orffen eich ymweliad gyda chinio neu de yng nghaffi ein popty, The Baker's Table – yn 2014 enillon nhw gystadleuaeth ranbarthol Best Bakery Award ITV – a’r Wobr Aur yng Ngwobrau Bara’r Byd yn Llundain. Peidiwch â’n colli ni!

 

 

Ymunwch â’n cylchlythyr

Am y newyddion diweddaraf o Felin Talgarth a’r Bakers' Table, nodwch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost.

captcha 

lle i gael hyd i ni

cysylltu

MELIN TALGARTH
01874 711352
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


THE BAKERS' TABLE
01874 711125
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Back to top