Gwybodaeth ac Amserau Agor | Visiting | Talgarth Mill
talgarth mill opening times

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r felin yn agored i ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn. Rydyn ni ar gau ar ddydd llun (ac eithrio gwyliau’r banc pan fyddwn yn agored).

Yn ystod y gwanwyn a’r haf, rydyn ni’n agor am 10yb ac yn cau am 4yp

Ar ddiwedd yr hydref ac yn ystod y gaeaf rydyn ni’n agor am 11yb ac yn cau am 4yp.

Drwy drefniant arbennig, gallwn ni agor ar ddydd Llun a chyda’r nos i grwpiau mwy o faint – cysylltwch â ni am fanylion. Ffôn 01874 711352

taliadau mynediad 

Ar gyfer 2015 ein taliadau mynediad yw:

Oedolion - £4 y pen

Plentyn - £1 y pen. Dylid nodi, am resymau diogelwch, RHAID i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) - £9

Croeso i chi fynd o gwmpas ar eich pen eich hun – treuliwch y diwrnod cyfan gyda ni os dymunwch – neu beth am ymuno â thaith dywysedig heb ddim i’w dalu’n ychwanegol?

partïon wedi’u trefnu

Rydyn ni’n hapus cynnig mynediad gostyngol gyda the/coffi, sgons a hufen yn gynwysedig i grwpiau sydd wedi’u trefnu, ond cofiwch roi gwybod i ni cyn i chi ddod i wneud trefniadau. Er mwyn elwa ar y gostyngiad, rydyn ni’n gofyn i bartïon sydd wedi’u trefnu dalu ar y cyd ac, o ddewis, ymlaen llaw. Yna, gall partïon sydd wedi’u trefnu grwydro fel a fynnon nhw o gwmpas y felin a’r gerddi, gan gwrdd â’r melinwyr ar eu hynt!

partïon ysgol

Rydyn ni’n croesawu grwpiau addysg ond dylai’r rhain gael eu trefnu ymlaen llaw. Bydd plant yn dysgu o ble mae eu ‘bara beunyddiol’ yn dod ac yn mwynhau hanner diwrnod o weithgarwch ymarferol. Cost y pen i’r plant yw £3 ac rydyn ni’n cynnig lle i un oedolyn am ddim gyda phob 10 plentyn.

trigolion lleol

Os ydych yn byw yn nhre Talgarth ei hun, gwnewch gais i ni am Aelodaeth Preswyliwr Lleol – unwaith i chi dderbyn eich cerdyn aelodaeth gynnon ni, gallwch ddod i’r Felin a’i gardd am ddim yn ystod oriau agor. Gallwch hefyd ddod â dau o blant lleol gyda chi’n ddi-dâl.

talu â cherdyn credyd

Mae’n ddrwg gynnon ni ond ar hyn o bryd nid oes y cyfleusterau gynnon ni i wneud taliadau â cherdyn felly dylech dalu ag arian sychion neu siec. Mae help wrth law – mae archfarchnad y Co-op ar draws y ffordd o’r Felin gyda pheiriant arian di-dâl.

 

Ymunwch â’n cylchlythyr

Am y newyddion diweddaraf o Felin Talgarth a’r Bakers' Table, nodwch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost.

captcha 

lle i gael hyd i ni

cysylltu

MELIN TALGARTH
01874 711352
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


THE BAKERS' TABLE
01874 711125
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Back to top